Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan har som syfte att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier och yrken. Studie- och yrkesvägledarens huvudsakliga uppgift på skolan är att förbereda eleverna inför gymnasievalet.

Studie- och yrkesvägledaren träffar eleverna i helklass och informerar om reglerna kring gymnasieskolan och gymnasievalet. Alla elever i åk 9 erbjuds minst ett vägledningssamtal där man bl.a. pratar om elevens intresse, styrkor och begränsningar samt valmöjligheter och alternativ. Syftet är att eleven ska få ett bra underlag för att kunna göra ett väl underbyggt val.

Yaara Robinson

Yaaras rum finns 2 tr. upp, höger sida

Uppdaterad:

Andra sidor under: Studie- och yrkesvägledare