Skolavslutning

9 juni

Åk 6-8 

kl 9-9.30 Samling i klassrummet

kl. 9.30-10.00 Skolavslutning i Atriumhallen

Skolbussarna går hem kl. 10.15

 

Åk 9

kl. 11.30-13.00 Avslutningslunch