Skolskjuts tidtabell och ULappen

Länk till ULs hemsida för att hitta tidtabell för skolskjutsarna (skollinje) https://www.ul.se/reseinfo/tidtabeller/tidtabeller/

Klicka på Regionbussar och välj aktuell SKOLLINJE.

Du kan också använda reseplaneraren på ULs hemsida eller ladda ner ULs app.  För mer information kring detta, klicka på länken: https://www.ul.se/globalassets/pdf/skolskjuts-i-reseplaneraren_info-till-kommun.pdf

Infoblad om ULappen (DOCX, 200 KB)

 

Om ni vill komma i kontakt med Skolskjuts på Uppsala kommun, se länk:

Resa till och från skolan – grundskola - Uppsala kommun

 

 

Uppdaterad: