Verksamhet och klassens sidor

Palmbladsskolan är en 6-9 skola med ca 580 elever.

Vår skola präglas av ledorden trygghet och lust att lära. På Palmbladsskolan erbjuder vi tre moderna språk och vi har ett elevhälsoteam som jobbar främjande och förebyggande.