Elevrådsmöte kl. 9:40 i matsalen

Plats: Matsalen

7 december

Tid: 09:40