Elevrådsmöte kl 9:30

Plats: Matsalen

10 mars

Tid: 09:30– 00:00