Till höger hittar du telefonnummer och epost till all personal på skolan.

Besöksadress

Palmbladsskolan
Palmbladsgatan 14
754 50 Uppsala
29 augusti 2016