NP åk 9 Svenska/Svenska som andraspråk

Plats: Palmbladsskolan

22 november

Tid: 08:30– 00:00