Öppet hus

Plats: Palmbladsskolan. Infomöte kl. 18 och kl. 19

16 januari

Tid: 18:00– 20:00