Elevråd kl. 13.30 i matsalen

Plats: Matsalen

3 april

Tid: 13:30– 00:00