Frånvaroanmälan

 

Sjukanmälan

Du kan anmäla ditt barns sjukfrånvaro genom att:

- ringa 0515-777 601 (endast frånvaro hel dag) eller

- logga in på Skola24 eller

- använda Skola24-appen

 

Du måste ringa in för varje ny sjukdag.

Om samtalet rings efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron på nästkommande dag.

 

Med Skola24-appen eller via inloggning till Skola24 kan du anmäla frånvaro för del av dag.

 

Inloggning Skola24

Har du som VH Bank-ID loggar du in här

Har du som VH inget Bank-ID loggar du in här

Har du problem med att logga in kontakta palmbladsskolan@uppsala.se

 

Vårdnadshavare skola24 Uppsala info GR.pdf (PDF, 295 KB)

Skola24-appen

 

Skola24-app för Vårdnadshavare - Uppsala kommun

Skola24-appen kan du använda och anmäla frånvaro del av dag (t.ex. tandläkarbesök).

 

Skola24 - frånvaromeddelande till VH

Om vårdnadshavare (VH) ringer in barnets frånvaro, kommer VH att få ett bekräftelsemejl efter varje lektion.

Men om VH använder Skola24-appen eller loggar in på Skola24 via webbsida kommer det bara ett bekräftelsemejl på inlagd frånvaro.

Så vi kan rekommendera VH att logga in/använda appen istället för att ringa in, för att slippa flera mejl per dag när man vet att ens barn är sjuk.

Ledighetsansökan

Vid önskemål om ledighet, måste en ledighetsansökan (PDF, 75 KB) fyllas i och lämnas till ditt barns mentor.

Uppdaterad: