Föräldramöte för VH (till blivande elever åk 6 ht17)

Plats: Palmbladsskolan

1 juni

Tid: 18:00– 00:00