Lägg in rätt kontaktuppgifter

Uppsala kommun uppmanar alla vårdnadshavare att gå in IST Guardian och lägga in rätt kontaktuppgifter där.

Om det ligger rätt epost och mobilnummer i IST Guardian, blir det rätt i Skola24 och Unikum.

Lägg in kontaktuppgifter (IST Guardian) - Uppsala kommun

Uppdaterad: