Värdegrundsarbete / IBIS

IBIS – Programmet

Palmbladsskolan är tillsammans med flera andra skolor i Uppsala en del i ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet som kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan). Denna modell kommer från Norge och kallas där för PALS.  På skolan finns ett IBIS-team bestående av lärare, lärarassistent, skolsköterska och skoladmininstratör. Skolan får handledning av utbildad handledare via kommunen. 

IBIS är ett evidensbaserat program med syftet att hjälpa skolans personal att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö där fokus ligger på att vara steget före istället för steget efter. Elever som känner sig trygga och inkluderade presterar bättre. Målet med IBIS är, i enlighet med skollagen, att ”elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”. 

 

Här kan du läsa mer om IBIS: 

Uppsala kommun, Fyra perspektiv på IBIS: Pedagog Uppsala

Uppsala Universitet: Forum för samverkan

Uppdaterad: