Palmbladsskolan

Palmbladsskolan är en 6-9 skola med ca 570 elever. Skolan har fina och ljus lokaler och ligger på Palmbladsgatan 14 i södra Årsta/Slavsta.

Palmbladsskolan är en 6-9 skola med ca 570 elever. Skolan ligger på Palmbladsgatan 14 i södra Årsta/Slavsta. Vi flyttade in i våra nya, fina lokaler i augusti 2016.

Palmbladsskolan är en skola som genomsyras av begreppen trygghet och lust att lära. Vi som arbetar på skolan har som mål att alla elever ska känna sig trygga och att de ska lämna oss väl rustade för gymnasiet.

 

Till Palmbladsskolan tar du dig lätt med buss nr 6 och går av på Jordgubbsgatan. Det går även skolbussar till oss från Skölsta och Lindbacken. Se tidtabell för skolskjutsen under rubrik Skolskjuts tidtabell.