NP 6cd Svenska/Svenska som andraspråk

Plats: Palmbladsskolan

14 november

Tid: 08:30– 00:00