Fotografering 27/9

Plats: Uppehållsrummet

27 september

Tid

Klass /Grupp   

08.00-08.30

Kök/Städ/Vaktmästare

08.30-09.20

9A (JEK)

09.45-10.40

6D (ROH,MH)

10.55-11.50

6A (AE,CB)

13.00-13.55

7C (ALS,UG)

13.40-14.20

FBK (JS,RS)