Elevrådsmöte kl 13:00

Plats: Sal 33

26 januari

Tid: 13:00– 00:00