PRAO

PRAO Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Du som elev söker din egen praoplats i första hand och endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praoelev hör av dig till studie- och yrkesvägledningen.

 

Prao - ett sätt att få kunskap om arbetslivet

Målet är att alla elever ska ha minst en prao-vecka under årskurs 8 och 9. Syftet med praon är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att eleverna först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta sig på enskilda yrken. Skolan ska genom samarbete med näringslivet och med arbetslivet i övrigt ge eleverna de kunskaper som ska ligga till grund för de val av studier och yrke/yrken som eleven gör. 

Eleverna söker sina egna platser som en del i det entreprenöriella lärandet, det vill säga ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger eleverna träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera sig själv.

Genom prao får eleverna möjligheter
•att få kontakt med arbetslivets villkor och krav.
•att få se arbetsplatser man inte tänkt på och därigenom vidga sitt perspektiv.
•att upptäcka sina intressen och talanger att få ökad insikt om sig själv och sina möjligheter/begränsningar.
•att se om egna funderingar om arbete stämmer med verkligheten.
•att få sommarjobb/feriearbete.

 

Samverkan skola – arbetsliv

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, ungdomarna och vi önskar att avståndet mellan grundskolan och arbets-/yrkeslivet kan minska genom ett naturligt samarbete. Genom att ta emot en praktikant får en ung människa möjlighet att få insyn i och erfarenhet av arbetslivet.

Praktiken kan spela en avgörande roll i den ungas fortsatta studie- och yrkesval. Du som arbetsgivare får en möjlighet att presentera ditt företag och din bransch. God PR skapas för verksamheten och det kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom ditt yrkesområde.

 

Arbetsuppgifter och ansvar

Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs med omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsanasvaret för elever under praktik på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som driver verksamheten.

 

Ta emot prao-elev

Är du som företagare intresserad att ta emot en prao-elev vill vi gärna ha kontakt med dig. Hör av dig till vår studie- och yrkesvägledare Yaara Robinson.

 

Information och blanketter

Det är en del papper som ska fyllas i före och efter en prao. Mentorerna ser till att blanketter delas ut till elever inför praon.

 

 

Uppdaterad: