Yrkes-SM för åk 7 och 8

Plats: IFU Arena

26 april

Tid: 09:30 – 14:00

Återkommer med exakta tider