Elevrådsmöte 11:30

Plats: Bildsalen

15 december

Tid: 11:30– 00:00