Kamratstödjarträff 10:30

Plats: Bildsalen

16 december

Tid: 10:30– 00:00