ANDT för alla elever från kl. 12:30

28 februari

Tid: 12:30– 00:00

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak

ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.