NP 6ab Svenska/Svenska som andraspråk

Plats: Palmbladsskolan

13 november

Tid: 08:30– 00:00