Skolbiblioteket

 

Välkommen till Palmbladsskolans bibliotek

Palmbladsskolans bibliotek är till för att elever ska kunna låna böcker, läsa böcker/tidningar, lågmält jobba med skoluppgifter eller lågmält spela schack. 

 

BIBLIOTEKETS FASTA ÖPPETTIDER 

MÅNDAGAR: 13:00-13:55 

TISDAGAR: 10:35-11:30 

ONSDAGAR: 9:45-10:25 

TORSDAGAR: 9:15-9:45 & 10:35-11:25 

FREDAGAR: 9:30-10:20 

 

Trivselregler i Palmbladsskolans bibliotek 

För att skapa en lugn och tyst miljö för alla gäller skolans trivselregler även i biblioteket. Extra viktigt är följande: 

  • Biblioteket är en tyst och lugn plats och vi rör oss därför lugnt och anpassar ljudnivån så att vi talar med låg samtalsvolym.
  • Vi använder hörlurar för att lyssna på ljud från mobil eller dator, alternativt stänger vi av ljudet helt och hållet. 
  • Vi äter eller dricker inte i biblioteket.
  • Om vi i biblioteket läser en bok, tidning eller dylikt och om vi lånar schack ser vi till att det vi använt lämnas tillbaka på rätt sätt och på rätt plats när vi är färdiga.
  • Elev som bryter mot reglerna får en tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds eleven att lämna biblioteket. Mentor och vårdnadshavare kontaktas vid upprepade förseelser. 

 

Uppdaterad: