Info till vårdnadshavare - omdömen i UNIKUM

Utvecklingssamtal och omdömen Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemet riktar sig i första hand till dig som är vårdnadshavare. Det innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

För att logga in på UNIKUM - klicka här för mer information!

Om du saknar e- legitimation kontakta mentor eller skoladministratör, arstahogstadium@uppsala.se.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare nu uppdaterar dina kontaktuppgifter, antingen i eBarn- Ungdom, www.ebarnungdom.uppsala.se eller under inställningar i Unikum.

Med början vecka 45 kommer vi att introducera eleverna i Unikum. De kommer då att få egna inloggningar.

Med vänlig hälsning personalen på Årstaskolans högstadium

2 november 2016