Information från Antagning skolskjuts

Till Kommunala Grundskolor - Uppsala 2018-05-02

 

Skolkort

Antagningsenheten Skolskjuts måste leverera skolkortsbeslut till UL senast 6 Juli 2017, för att eleverna ska kunna garanteras få sitt nya skolkort inför nästa läsår innan terminstart .

ALLA elever får nya skolkort även inför nästa läsår! 

Skolkortets giltighetstid är mellan kl 04.00-19.00

Mer information om skolkorten finns att läsa på UL´s hemsida: https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort

 

Busskort, tappat eller stulet

Vi får ofta samtal eller epostmeddelande från vårdnadshavare kring detta och vill därför informera om rutinen kring detta. Om ni på skolan har kontakt med vårdnadshavare kring detta hänvisa till denna rutin.

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida, se under föregående rubrik skolkort .

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är,

tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

From den 1 Juni trycks inga nya skolkort av UL gällande innevarande läsår pga att skolkortet inte hinner komma fram till eleverna innan terminen har slutat.

 

Gruppresor hos UL

Hos UL beställer skolorna själva sina Biljetter för gruppresor. UL fakturerar skolan för dessa. Även Kulturresor, gratis för skolan samt Schemalagd resa,

Via UL´s hemsida https://www.ul.se/sidfot/information-for/gruppresor/Gruppbiljetter

Finner ni på skolorna mer information samt beställningsformulär

 

Sommarlovsbiljett

Regeringen har beslutat 180427 att de elever som slutar i 6:an och upp till åk 2 i gymnasiet ska få en fri Sommarlovsbiljett.

Det är UL som hanterar detta och svarar på frågor. Se UL´s hemsida : https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

Detta är inget beslut som görs via Antagningsenheten Skolskjuts.

 

Skolskjutslinjer

Planering av skolskjutstrafiken sker nu i Maj månad tillsammans med UL.

På UL´s hemsida så kommer tidtabeller för bussarna inför nästa läsår att uppdateras o möjliga för utskrift i Augusti.

 

Olycksfall

Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co.

Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras, då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport. Ytterligare information finns du här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts för allmänheten,

Observera att det är nytt telefonnummer från Mars 2018. Hänvisning finns från tidigare nummer tom Augusti 2018.

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Telefontid mån-tors 09.30-11.30  Tel: 0771-727 001  Välj 2 för skolskjuts

7 maj 2018