Information från Antagning skolskjuts

Ansökan gäller enbart växelvisboende, trafiksäkerhet och funktionshinder

Växelvisboende, trafiksäkerhet

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.

 

Funktionshinder

Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår. 

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.

Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:
www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

 

Ansökningsblanketten för skolskjuts (enbart vid växelvist boende, trafiksäkerhet och funktionshinder)

Blanketten finns på: 
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

 

Olycksfall

Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co. Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport. Ytterligare information finns du här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

 

Busskort, tappat eller stulet

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

 

Vid frågor, kontakta Antagning Skolskjuts

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00 

018 - 727 08 00 (Telefontid är måndag – fredag kl. 9.30 -11.30)

7 december 2017