Psykolog

Psykologen har kunskap om barn och ungdomar på både individ, grupp och systemnivå och bidrar även med kunskap kring organisationsutveckling och kvalitetsarbete i skolan. I psykologens arbetsuppgifter ingår konsultation och handledning av personal, utbildningsinsatser till personal, samtalskontakter med elever och vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik, samt utredning och bedömning av elevers behov i skolan.

Anna-Carin Carlsson

Anna-Carins rum finns 1 tr. upp, höger sida

Uppdaterad: