Välkommen till skolan ons 18 aug!

Välkommen tillbaka till skolan onsdagen den 18 augusti

 

Åk 6:  Skoldagen startar 8.30 med samling vid norra entrén (grönområdet ”bakom” skolan). Mentorer möter upp med klasskyltar. Skoldagen slutar 13.20.

 

Åk 7: Skoldag mellan 8.30-13.20. Samling i följande klassrum:

7a: 11 

7b: 35 

7c: 36   

7d: 21 

7e: 32 

 

Åk 8: Skoldag mellan 9.15-13.20. Samling i följande klassrum:

8a: 31 

8b: 30 

8c: 28 

8d: 27 

8e: 37 

 

Åk 9: Skoldag mellan 9.15 och ni slutar 13.20.  Samling i följande klassrum: 

9a: 12 

9b: 16 

9c: 38 

9d: 23 

9e: 29 

 

Skollunch serveras för alla elever och klassernas olika mattider meddelas första skoldagen.

 

Mvh 

Ulrika Mattsson, rektor & Camilla Wallin Jonsson, bitr. rektor

 

12 augusti 2021