Skolstart ht22!

Hej! 

Hoppas att ni har haft en fin sommar och en lång och skön ledighet. Nu är vi inne i augusti igen och det är snart dags för skolstart. I år börjar ni tisdagen den 16 augusti. Här nedan ser ni vilka tider som gäller för just din årskurs och klass. I år gör vi som vanligt som så att våra nya sexor först samlas och möts av mentorer på gräsmattan bakom skolan, såsom ni även gjorde i våras när ni var här på “karuselldagen”.  

Första skoldagen 

Åk 6:  Skoldagen startar 8.30 med samling på gräsmattan vid norra entrén (”bakom” skolan). Mentorer möter upp med klasskyltar. Skoldagen slutar 13.20. Sedan går ni gemensamt till klassrum: 

6a: 13 

6b: 37 

6c: 29 

6d: 30 

6e: 14 

  

Åk 7: Skoldag mellan 8.30-13.20. Samling i följande klassrum: 

7a: 21 

7b: 24 

7c:  38 

7d: 16 

  

Åk 8: Skoldag mellan 9.15-13.20. Samling i följande klassrum: 

8a: 12 

8b: 35 

8c: 11 

8d: 25 

8e: 32 

  

Åk 9: Skoldag mellan 9.15 och ni slutar 13.20. Samling i följande klassrum:  

9a: 23 

9b: 31 

9c: 28 

9d: 27 

9e: 36 

  

Varmt välkomna!


Ulrika Mattsson, rektor (ulrika.mattsson@uppsala.se

Camilla Wallin Jonsson, bitr. rektor (camilla.wallinjonsson@uppsala.se

Maria Gozzi, bitr. rektor (maria.gozzi@uppsala.se

5 augusti 2022