Information från Antagning skolskjuts

2017-04-26

Beslut inför nästa läsår 2017/2018

Vi arbetar nu med att ta beslut för eleverna inför nästa läsår. Ansökningsblankett för de som vill ansöka om t.ex., växelvisboende, trafikfarlig väg, elev med funktionshinder, finns på Uppsala kommuns hemsida under Grundskola- Resa till och från skolan.

 

Nytt Linjenät för alla stadsbussar

From 14 Augusti 2017 kommer alla linjebussar göras om. Det är därför av största vikt att ta del av och följa uppdaterad information på

UL´s hemsida, ul.se/linjenat2017

Linjerna kommer vara uppmärkta med egen färg, nya nummer, nya linjesträckningar och tidigare linjer kommer inte vara överensstämmande med hur det har varit tidigare. 

 

Busskort, tappat eller stulet

Vi får ofta samtal eller epostmeddelande från vårdnadshavare kring detta och vill därför informera om rutinen kring detta. Om ni på skolan har kontakt med vårdnadshavare kring detta hänvisa till denna rutin.

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: ul.se/skolkort

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är, tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts för allmänheten:

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00

14 maj 2017