Information från rektor

Angående LYSA-enheten

Hej,

Med anledning av att antalet nyanlända elever minskar kraftigt till såväl Uppsala som övriga Sverige, så har Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun beslutat att avveckla LYSA-enheten under läsår 2017-2018. Detta innebär att efter slutet på vårterminen 2018 så kommer denna föreberedelseenhet, som är belägen på Palmbladsskolan, inte att finnas kvar. Lärare och andra medarbetare som har arbetat på LYSA-enheten kommer då att erbjudas andra tjänster inom kommunen.

Från och med höstterminen 2018 kommer nyanlända grundskoleelever istället att direkt placeras i förberedelseklasser ute på grundskolorna, något som för övrigt ökar möjligheterna för att de integreras snabbare med övriga elever och samhället i stort.

Beslutet innebär på kort sikt att LYSA-personalen jobbar kvar under läsåret 2017-2018, men att det organiseras för fem istället för sju klasser. Detta betyder att elever som har placerats på LYSA-enheten får möjlighet att gå kvar där tills de bedöms ha förutsättningar för en placering i ordinarie klass på någon av kommunens övriga grundskolor. Elever får bara gå i en förberedelseklass av den här typen i högst ett år.

Förutom ovan så planerar man även att under nästa läsår samordna verksamheten för de elever på LYSA-enheten som för närvarande går i årskurs 9 med det gymnasieförberedande introduktionsprogrammet för nyanlända, Sprint, som finns på framförallt Bolandsgymnasiet. Målet är ökad kostnadseffektivitet utan att tumma på kvaliteten på undervisningen.

Om ni har frågor eller funderingar kring ovan så kan ni gärna kontakta mig: Ulrika.Mattsson@uppsala.se

Med vänlig hälsning

Ulrika Mattsson

 

26 april 2017