Info ang Sköldstabussen

Information från Antagning Skolskjuts:

Skölstabussen är avsedd för regiontrafik och är längre och osmidigare än skolbussarna. Då det alltid är en säkerhetsrisk att tvingas backa i närheten av en skola så har beslutet att ej trafikera denna hållplats tagits. Eleverna går på/av Sköldstabussen vid hållplats på Stålgatan.

28 mars 2017