Dags att söka skolskjuts inför lå 2019-2020

Ansökan gäller endast särskilda skäl, t.ex. trafikfarlig väg, funktionsnedsättning och växelvist boende. Då måste man göra en ny ansökan inför varje läsår. Ansökan om skolskjuts ska ske senast 5 april för att eleven ska vara garanterad skolskjuts till skolstart 2019. Elever som har skolkort utifrån avståndsgränsen (4 km), behöver inte inkomma med ansökan.

 

Ett nytt ansökningssystem med e-tjänst är under införande. Mer information kommer löpande. Till dess ansöker du som tidigare via blankett. Ansökningsblanketten finner ni här 

Mer information finns på Uppsala kommuns hemsida.

21 mars 2019