Logoped

Logopeden arbetar språkutvecklande för att hjälpa eleverna att nå de mål som står angivna i läroplanen. Detta sker i samråd med vårdnadshavare samt övriga professioner inom elevhälsan och skolan. Logopeden är en del i elevhälsoteamet (EHT) och deltar både i  övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor, med fokus på frågor som rör språk, tal och kommunikation. Arbetet innebär både logopedisk konsultation/handledning till lärare och i vissa fall direkt arbete med elever. En viktig del i det logopediska arbetet är att bidra till ökad kunskap om språkstörning och hur undervisningen kan anpassas språkligt för att gynna alla elevers språkutveckling och inlärning. Det sker till exempel genom ökad användning av visuellt stöd/bildstöd i undervisningen.

  

Information om språkstörning:

https://www.ur.se/foraldrar/forskaren-forklarar-vad-ar-sprakstorning/

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-ska-skolan-battre-stotta-elever-med-sprakstorning

 

 

Karin Koltay

Karins rum finns 1 tr. upp, höger sida

Logopeden är på Palmbladsskolan på fredagar och vissa torsdagar

 

Karin är föräldraledig lå 22/23.

Uppdaterad: