Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att på ett övergripande sätt arbeta för att skolan ska kunna ge alla elever rätt förutsättningar. Det uppdraget genomförs framförallt genom främjande och förebyggande arbete tillsammans med lärare, skolledare, elever och vårdnadshavare. I rollen som specialpedagog arbetar man för att finna lösningar på svårigheter som uppstår och anpassa skolsituationen utifrån elevers olika behov. Det handlar om att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i det gemensamma elevhälsoarbetet och om att hitta vägar för skolan att möta och stödja alla elever i deras skolvardag. 

 

Kaisa Kellerth

Kaisas rum finns 1 tr. upp, höger sida.

Uppdaterad: