Speciallärare

Specialläraren (inriktning Språk, läs- och skrivsvårigheter) ingår i Elevhälsoteamet med fokus på elevers lärande och lärsituation. Speciallärarens uppgift är att stötta elever i som är i svårigheter när det gäller lärandet. Specialläraren skall bistå skolans lärare i elevarbetet framför allt när det gäller språk, läs- och skrivproblematik men också när det gäller att förstärka elevers kunskapsutveckling i ämnen där elever har svårigheter.  Specialläraren kan stötta med hjälp att använda Inläsningstjänst och andra program. Dessutom bistår specialläraren med att utforma åtgärdsprogram, underlag för läs- och skrivutredningar (dyslexiutredningar), m.m.

INLÄSNINGSTJÄNST: På Youtube finns en 12 minuters film som enkelt visar Inläsningstjänsts app, hur man laddar ner den på mobiltelefonen och vilka funktioner den har: ”IOS manual för Inläsningstjänsts app”. Andra grundläggande program elever kan få tillgång till är bland annat StavaRex och SpellRight. Mycket bra information om läs- och skrivsvårigheter, appar, hjälpmedel finns även på webbplatsen Logopeden i skolan.

Carina Vidén

Stödlärare i engelska

Carinas rum finns 1 tr. upp, höger sida.

Caroline Albo

Stödlärare i matematik

 

Carolines rum finns 1 tr. upp höger sida.

Uppdaterad: