Skolsköterska

Skolsköterskan innehar den medicinska kompetensen i elevhälsan och samarbetar tillsammans med skolläkaren.

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal och hälsobesök samt vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Samtalen inriktar sig på att vara stödjande och hälsofrämjande. Avsikten är att eleven ska kunna se sambandet mellan hälsa och lärande och den egna livssituationen. Hälsobesöken innebär också att övervaka tillväxt, syn och rygg. 

Alla uppföljningar och samtal samt åtgärder vid avvikelser sker enligt socialstyrelsens riktlinjer. Skolsköterskan är också behjälplig i andra hälso- och skolfrågor och kan hänvisa vidare vid behov.

Srwah Darwesha

Mottagningen finns 2 tr. upp, höger sida.

Uppdaterad: