Skolkuratorer

Skolkuratorn bistår med sin psykosociala kompetens i skolan och ser då till elevens hela skolsituation. Kuratorn har ett samordnande ansvar för skolans likabehandlingsarbete. Skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att ha stödjande, motiverande, rådgivande och konfliktlösande samtal med enskilda elever och vårdnadshavare. Skolkuratorn gör vid behov sociala kartläggningar där elevers sociala och psykosociala situation utreds och bedöms. Vidare ger skolkuratorn även annan skolpersonal konsultation vid behov.

Camilla Lindblom

Camillas rum finns 1 tr. upp, höger sida

Miriam Pedersen

Miriams rum finns 1 tr. upp, höger sida

Uppdaterad: